Co je nového

60 tisíc EUR na zpracování investičních koncepcí v oblasti energetiky

25.01.2024

Nástroj pro Evropská města (The European City Facility – EUCF) vyhlásil v pořadí již 6. výzvu, ve které podpoří samosprávy částkou 60 000 EUR při přípravě investičních koncepcí zaměřené na podporu čisté energie a energetické účinnosti. Finanční pomoc může být využita při zpracování nezbytných studií, obchodních analýz, právních, ekonomických a finančních analýza, marketingových průzkumů, analýz rizik apod. Tyto studie mohou být vypracovány externími odborníky i zaměstnanci města. Grant není určen k financování samotných investic.Pro získání podpory je nezbytné, aby koncepce vycházela ze schválených Akčních plánů pro energetiku a klima (Energy and Climate Action Plan/SECAP) nebo obdobného závazného plánu. Žadatelem může být pouze město/obec, nebo sdružení měst a obcí.

Žádosti je možné podávat do 15. března 2024.

Podrobné podmínky najdete na webu EUCF:

EUCF – Guidelines for applicants (eucityfacility.eu)

V češtině je k dispozici přehledné shrnutí z webináře OK linky:

https://oklinka.eu/wp-content/uploads/2024/01/2_EUCF_6thCall_webinar_OKlinka_12-2023_VSvejnohova.pdf

zpět na výpis novinek