Co je nového

Webinář k finanční podpoře ochrany lidských práv a evropských hodnot

08.03.2023

OK linka Olomouckého kraje připravuje ve spolupráci s Oddělením evropských programů a fondů Úřadu vlády ČR další webinář k nadnárodním evropským programům, které jsou dostupné českým organizacím.  Zaměří se zejména na aktuálně vyhlášené výzvy programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values/CERV) a doplní další zdroje podporující spolupráci, evropské hodnoty, nebo dobrovolnictví.

Akce je určena především zástupcům municipalit, institucí a neziskových organizací z Olomouckého kraje, ale hlásit se mohou všichni zájemci o uvedené programy.

Termín konání: Út 21. března 2023, 13-15 h

PROGRAM

13:00 – 13:15    CERV – úvod k programu Občané, rovnost, práva a hodnoty

Kateřina Hamplová, Úřad vlády ČR

13:15 – 13:45    Představení aktuálních výzev programu CERV (Kateřina Hamplová, Úřad vlády ČR)

  • Připomínání evropské minulosti a hodnot
  • Town-twinning (spolupráce měst menšího rozsahu)
  • Síťování (propojování a spolupráce) měst v lidskoprávních oblastech
  • Ochrana evropských práv a hodnot, boj s projevy nenávisti
  • Budování kapacit a zvyšování povědomí o Listině základních práv EU
  • Posilování občanské společnosti, prosazování práv a hodnot
  • Ochrana oznamovatelů podvodů, nebo korupce (tzv. whistleblowers)
  • Strategické soudní spory (dodržování základních lidských práv)
  • Podpora rovnoprávnosti, boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci
  • Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech (finanční podpora organizacím občanské společnosti)

13:45 – 14:05    Ukázka žádosti, hlavní podmínky pro zpracování

              Gabriela Kalužová (OK linka), Kateřina Hamplová (Úřad vlády ČR)

14:05 – 14:10    Diskuze, dotazy k programu CERV

14:10 – 14:15    přestávka

14:15 – 14:50    Další programy pro veřejné a neziskové organizace

                Gabriela Kalužová, OK linka

AMIF (azylová a imigrační politika)

Evropské solidární sbory

              Visegrádský fond, Fondy EHP a Norska, Česko-německý fond budoucnosti

14:50 – 15:00    Diskuze, dotazy k ostatním programům

Odkaz na registraci.

Webinář je bezplatný (hrazen z prostředků Olomouckého kraje a Úřadu vlády ČR).
Akce proběhne na platformě MS Teams. Odkaz na přihlášení k webináři bude zaslán den před webinářem na registrovaný mail.

Pozvánka s programem ke stažení

Aktuální výzvy programu CERV:

OK LINKA | Deset výzev programu CERV podpoří ochranu lidských práv a spolupráci měst

zpět na výpis novinek