Co je nového

Výzvy v programu Horizont Evropa

24.04.2023

V průřezové části programu Horizont, která je nazvaná jako „Mise“ (Missions) je aktuálně vyhlášeno 15 výzev, které pokrývají většinu definovaných oblastí – tedy klimaticky neutrální a chytrá města, adaptaci na klimatickou změnu a ochranu půdy včetně průniků několika oblastí. Uzávěrky pro podávání projektů jsou od dubna do září podle jednotlivých výzev.

Informace k jednotlivým misím a výzvám:

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ A CHYTRÁ MĚSTA – 2 výzvy (uzávěrka 27. 4. 2023)

Společná výzva (MĚSTA + KLIMA; uzávěrka 27. 4. 2023)

KLIMA – 3 výzvy (uzávěrka 20. 9. 2023)

PŮDA – 9 výzev (uzávěrka 20. 9. 2023)

Více informací k Misím Horizont Evropa:

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/mise

zpět na výpis novinek