Co je nového

Společný evropský datový prostor pro cestovní ruch

25.08.2023

Evropská komise zveřejnila v červenci 2023 sdělení, v němž představuje základní prvky společného evropského datového prostoru pro cestovní ruch; ten umožní podnikům a veřejným orgánům v EU v oblasti cestovního ruchu sdílet širokou škálu dat; ta budou podkladem pro rozvoj inovativních služeb cestovního ruchu, zlepší udržitelnost ekosystému cestovního ruchu a posílí jeho ekonomickou konkurenceschopnost.

Společný evropský datový prostor pro cestovní ruch:

– usnadní sdílení dat z různých zdrojů (podniky, místní orgány, akademická obec); tím spojí různé aktéry za účelem utváření datového prostoru; například údaje o spotřebě energie hotelů mohou pomoci sledovat dopad cestovního ruchu na životní prostředí v dané destinaci;

– podpoří přístup široké škály uživatelů k datům, včetně obchodních zprostředkovatelů, správců destinací, poskytovatelů služeb cestovního ruchu a dalších (například start-up, nabízející služby cestovního ruchu založené na umělé inteligenci, bude moci využívat relevantnější data; cestovní agentura bude mít lepší přehled o dostupných nabídkách; místní orgán bude mít více informací o tocích cestovního ruchu; to má napomoci podnikům, zvláště menším, a místním orgánům vytvářet, zlepšovat a personalizovat služby a podporovat udržitelnost v oblasti cestovního ruchu;

– podpoří jednotný, důvěryhodný a účinný rámec pro správu tohoto společného evropského datového prostoru pro cestovní ruch, na základě dodržování stávajících právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů týkajících se dat;

– nabídne interoperabilitu mezi oblastmi dat i odvětvovými datovými prostory (společný evropský datový prostor pro mobilitu, pro kulturní dědictví a další odvětví s jasnými vazbami na turistické zážitky). (pza)

zpět na výpis novinek