Co je nového

Projekty na rozvoj Společného evropského cloudu pro kulturní dědictví

27.04.2023

V rámci druhého pilíře programu Horizon, klastr kultura, kreativita a inkluzivní společnost, je možné se hlásit do dvou projektů na ochranu kulturního dědictví. Obě výzvy jsou zaměřené na vývoj Společného evropského cloudu pro kulturní dědictví, který má zajistit přechod na digitální transformaci v této oblasti. Cílem je rozšířit a zlepšit dostupnost sofistikovaných digitálních nástrojů a poskytnout platformu pro výměnu dat a spolupráci sektoru kulturního dědictví. První výzva je zaměřená na návrh a zřízení Společného evropského cloudu pro kulturní dědictví, druhá výzva se týká návrhu a implementace inovativních nástrojů a metod pro digitalizaci objektů kulturního dědictví, které budou využity pro fungování cloudu.

  1. Společný evropský cloud pro kulturní dědictví (č. výzvy: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-01)
  2. Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – inovativní nástroje pro digitalizaci objektů kulturního dědictví (č. výzvy: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-02)

Uzávěrka pro podávání přihlášek je 21.9. 2023

Pracovní program (Work program) 2023 – 2024 pro klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost:

wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf (europa.eu)

zpět na výpis novinek