Programy FISCALIS, CUSTOMES a EU Anti-Fraud Programme

unijní daně, cla, boj s korupcí a podvody

Program FISCALIS umožňuje vnitrostátním daňovým správám zpracovávat a vyměňovat si informace a odborné znalosti. Program CUSTOMES podporuje spolupráci mezi celními orgány, chrání finanční a hospodářské zájmy EU i členských států. Program EU Anti-Fraud nahrazuje předchozí HERCULE III zaměřený na boj s korupcí a podvody, které ovlivňují rozpočet EU.

Více informací: 

Cooperation in the field of taxation (FISCALIS) | European Commission (europa.eu) 

Cooperation in the field of customs (CUSTOMS) | European Commission (europa.eu) 

EU Anti-Fraud Programme | European Commission (europa.eu)