Program Jednotný trh (Single Market Programme)

potřebitelé, bezpečnost potravin, statistiky, hospodářská soutěž, průmysl a podnikání 

Nový program Jednotný trh posílí fungování vnitřního trhu EU pomocí dozoru nad dodržováním pravidel, včetně politiky hospodářské soutěže, ochrany firem i občanů při řešení problémů na trhu, posílením konkurenceschopnosti podniků, zejména malých a středních podniků (MSP), ochrany spotřebitelů, bezpečnosti potravin, veřejně dostupných statistik a dalších opatření. 

Jednotný trh spojuje několik minulých programů – COSME, Food and Feed, Consumer Programme, European Statistical Programme (ESP), Reporting and Auditing ad., aby efektivněji propojil všechna témata a zabránil duplicitám.  

Rozpočet na období 2021 – 2027 je 4,2 miliardy EUR. Za řízení programu odpovídá generální ředitelství Evropské komise pro Vnitřní trh, průmysl a podnikání (DG, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs). 

Více informací: 

The Single Market Programme | European Commission (europa.eu) 

Single Market Programme | European Commission (europa.eu)