Co je nového

Příspěvky na organizaci Noci vědců v letech 2026 a 2027

08.07.2024

Program Horizont v rámci akcí typu „Marie Curie Sklodowská (MCSA)“ finančně podpoří pořádání Evropské noci vědců v letech 2026 a 2027(European Researchers‘ Night and Researchers at Schools 2026-2027). Žádosti jsou podávány vždy v předstihu; v letošním roce je možné požádat o podporu na ročníky 2026 a 2027 současně.

Evropská noc vědců se koná každoročně poslední pátek v září. Jedná se o největší komunikační a propagační událost v oblasti popularizace výzkumu.  Podporuje akce se zaměřením na širokou veřejnost bez ohledu na úroveň jejich vzdělání, se zvláštním zaměřením na mladé lidi, rodiny, studenty a zejména na ty, kteří nemají snadný přístup k vědeckým oborům. Akce pořádané během Evropské noci vědců mohou mít různé formy, např. výstavy, vědecké show, praktické pokusy, simulace, debaty, hry, soutěže, kvízy a podobně. Celoroční aktivity pod záštitou Evropské noci vědců s názvem Výzkumníci ve školách přivádí špičkové výzkumné pracovníky do škol a umožňují učitelům a žákům dozvědět se více o tématech, které řeší naše společnost, např. změna klimatu, udržitelný rozvoj, zdraví nebo výživa.

Evropskou noc vědců může pořádat buď jedna organizace nebo několik organizací tvořících partnerství na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni se sídlem v členském státě EU nebo přidružené zemi programu Horizont Evropa.

Evropská noc vědců poskytuje finanční prostředky na pokrytí výdajů spojených s organizací akcí, které mohou trvat až dva dny: mohou začít v pátek a pokračovat následující den. Lze rovněž uspořádat doprovodné akce. Finanční podpora je udílená formou paušální částky (tzv. lump sum).

Uzávěrka pro podávání žádostí je do 22. října 2024.

EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

zpět na výpis novinek