Co je nového

Podpora kulturních a kreativních průmyslů – 20 nových výzev programu Kreativní Evropa

17.06.2021

V rámci programu Kreativní Evropa 2021-7 připravila Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) dvacet výzev na podporu kulturních a kreativních odvětví. Některé výzvy již byly vyhlášeny, ostatní čekají na schválení, hlavní parametry jsou však již známy. Národní kontaktní centrum připravuje k několika výzvám v oblasti Kultury dne 23. června online seminář, na který je možné se bezplatně registrovat.

Přehled výzev je uveden s odkazem na plné znění výzvy, včetně anglického názvu a data plánované uzávěrky. Termín uzávěrek připravených výzev se může ještě změnit.

Oblast KULTURA

  1. Malé projekty spolupráce/European Cooperation projects – Small scale (CREA-CULT-2021-COOP-1): nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur)
  2. Střední projekty spolupráce/European Cooperation projects – Small scale (CREA-CULT-2021-COOP-2): nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur)
  3. Velké projekty spolupráce/European Cooperation projects – Large (CREA-CULT-2021-COOP-3):  nejméně deset partnerů z nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 % oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur)

Oblast MEDIA

  • Distribuce evropských filmů (uzávěrka 24. 8.): Films on the Move (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE)
  • Talent a dovednosti (uzávěrka 26. 8.): Talent & Skills – Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING)

Mezioborová témata

  • Podpora a spolupráce profesionální žurnalistiky (uzávěrka 26. 8.): NEWS-Journalism partnerships (CREA-CROSS-2021-JOURPART)
  • Inovativní laboratoře – pobídky pro testování nových digitálních řešení v kulturních a kreativních odvětvích (uzávěrka 5. 10.): Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)

zpět na výpis novinek