Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values/CERV)

evropské hodnoty, historie, práva a občanská společnost 

Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené v unijních smlouvách, Listině a platných mezinárodních úmluvách o lidských právech, zejména podporou organizací občanské společnosti a jiných zúčastněných subjektů, které působí na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni.  

Program Práva a hodnoty spojuje dřívější programy Evropa pro občany, Práva, rovnost, občanství (REC) a Daphne – proti nerovnoprávnosti menšin a násilí na dětech. 

Rozpočet na období 2021 – 2027 je 642 miliónů EUR. Výkonnou agenturou programu je EACEA (European Education and Culture Executive Agency). 

Více informací:  

Citizens, Equality, Rights and Values programme | European Commission (europa.eu)