Co je nového

Nové výzvy programu LIFE pro rok 2024

22.04.2024

Program LIFE zveřejnil celkem 32 nových výzev v oblasti klimatu a životního prostředí. Pro více informací o nově zveřejněných výzvách bude od 23. do 26. dubna 2024 agentura CINEA pořádat virtuální informační schůzky, které potenciální žadatele provedou postupem k předkládání návrhů v rámci programu LIFE 2024. Předchozí záznamy jsou dostupné kanálu LIFE na YouTube. Pro více informací o procesu podávání žádostí, hodnocení a podepisování grantů navštivte Podporu pro žadatele.

Níže přinášíme přehled všech výzev včetně data uzávěrky:

Strategické integrované projekty (SNAP/SIP) – uzávěrka 5. září 2024:

Strategické integrované projekty – opatření v oblasti klimatu

Strategické integrované projekty – Životní prostředí

Strategické projekty v oblasti přírody

Standardní akční projekty (SAP) pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně – uzávěrka 17. září 2024:

Správa a informace o klimatu

Zmírnění změny klimatu

Přizpůsobení se změně klimatu

Provozní granty:

Provozní granty Rámcová partnerstvíuzávěrka 5. září 2024

LIFE-2024-NGO-OG-SGA – Provozní granty SGA LIFEuzávěrka 17. září 2024:

Technická pomoc – uzávěrka 18. září 2024:

Technická pomoc při přípravě SNAP

Technická pomoc při přípravě ENV SIP

Technická pomoc při přípravě SIP CLIMA

Technická pomoc – Replikace – Příroda a biologická rozmanitost a oběhové hospodářství a kvalita života

Standardní akční projekty (SAP) pro přírodu a biologickou rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalitu života a koordinační a podpůrné akční granty (CSA) pro podprogram přechodu na čistou energii – uzávěrka 19. září 2024:

LIFE Přechod na čistou energii – Standardní akční projekt

Na cestě k účinnému provádění klíčových právních předpisů v oblasti udržitelné energie

Jednotná kontaktní místa – integrované služby pro přechod na čistou energii v budovách a podnicích

Energetická náročnost budov – rychlejší, hlubší a inteligentnější renovace založená na službách a datech

Struktury pro usnadnění renovace veřejných budov

Podpora přechodu evropských podniků na čistou energii

Pomoc při rozvoji projektů pro investice do udržitelné energie

Skutečná spotřeba energie výrobků spojených se spotřebou energie

Rozvoj podpůrných mechanismů pro energetická společenství

Zmírnění energetické chudoby domácností v Evropě

Plány a strategie přechodu na čistou energii v obcích a regionech

Budování dovedností – zvyšování kvalifikace a rekvalifikační intervence pro dekarbonizaci budov

Podpora zavádění vysoce kvalitních instalací tepelných čerpadel

Podpora dálkového vytápění a chlazení

Vytěsnění soukromých finančních prostředků

Projekty týkající se legislativních a politických priorit v oblasti přírody a biologické rozmanitosti a oběhového hospodářství a kvality života

Oběhové hospodářství, zdroje z odpadů, ovzduší, vody, půdy, hluku, chemických látek, Bauhaus

Řízení v oblasti životního prostředí

Řízení v oblasti přírody

zpět na výpis novinek