LIFE

životní prostředí a klima

Program LIFE je finančním nástrojem EU na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Pro období 2014-2020 má rozpočet ve výši 3,4 miliardy EUR. Program LIFE je rozdělen do dvou podprogramů: Životní prostředí (75% celkového finančního krytí) a Klima (25% celkového finančního krytí).

Mezi subjekty, které mohou podat návrh na projekty v oblasti podprogramů životního prostředí a klimatu, patří veřejné i soukromé organizace, včetně neziskových.

Zpět na programy