Interreg Europe

meziregionální spolupráce, sdílení zkušeností a dobrých praktik

Cílem programu Interreg Europe je zajistit, aby vládní investice, inovace a implementace vedly k integrovanému a udržitelnému dopadu na lidi a regiony. Program je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Pro období 2014-2020 má rozpočet ve výši 359 milionů EUR. Program je vhodný pro veřejné orgány, řídící orgány/zprostředkující subjekty, agentury, výzkumné ústavy a neziskové organizace. Program zahrnuje 4 kategorie: výzkum a inovace, konkurenceschopnost malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství, prostředí a efektivita zdrojů.

Zpět na programy