Programy Interreg Europe, Interreg Central Europe a Interreg Danube

meziregionální spolupráce, sdílení zkušeností a dobrých praktik

Programy INTERREG se zaměřují na zlepšení regionálních politik prostřednictvím výměny zkušeností, inovativních postupů a budováním kapacit mezi subjekty podílející se na implementaci a přípravě regionálních politik. Jedná se o projekty měkkého charakteru, kde mohou být realizovány pilotní investiční aktivity v omezeném rozsahu. Podpora je zaměřena na všechny tematické cíle kohezní politiky od výzkumu a inovací, životního prostředí, klimatických změn, sociální problematiky, dopravy a mobility až k provázaným oblastem integrovaného rozvoje. 

INTERREG se dle geografického pokrytí dělí na další programy. České republiky se týkají Interreg Europe, Interreg Central Europe a Interreg Danube

Více informací: 

2021-2027 Programme

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-27 – Interreg (interreg-central.eu) 

Future programme

Zpět na programy