Co je nového

Inovační fond vyhlašuje výzvu na podporu malých projektů

25.04.2023

Aktuálně je možné podávat žádosti o podporu malých projektů v rozmezí 2,5 – 7,5 mil. EUR, které přináší průlomové inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií (Innovation Fund Small Scale Projects). Uzávěrka pro podávání projektů je 19. září 2023.

Inovačním fondem jsou podporovány tyto oblasti:

  1. Obnovitelné zdroje energie (výroba a využití včetně výroby komponentů)
  2. Ukládání energie (včetně výroby komponentů)
  3. Ukládání a využití CO2 (CCUS)
  4. Průmyslová odvětví náročná na energie (včetně náhradních produktů)

Fond podporuje také průřezové projekty v těchto kategoriích. 

Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty (firmy, univerzity, instituce, …), nebo konsorcia, není tedy nutné mezinárodní konsorcium. O podporu mohou žádat i subjekty mimo Evropskou unii.

Podpora je poskytována formou grantů a u vybraných projektů také formou bezplatné technické asistence Evropské investiční banky. Max. výše grantu je do 60 % relevantních způsobilých nákladů (na základě specifické metodiky programu). Doba projektu je max. 3 roky.

Hlavním kritériem pro hodnocení je inovativnost projektu. Dále objem snížení skleníkových plynů vyčíslený v projektu a prokázaný po realizaci, škálovatelnost projektu, kvalita zpracování projektu a finanční efektivita.

Více informací:

Innovation Fund Small Scale Projects (č. výzvy: InnovFund-2022-SSC)

Plné znění výzvy:

call-fiche_innovfund-2022-ssc_en.pdf (europa.eu)

zpět na výpis novinek