Innovative Medicine Innitiative (IMI)

Inicitiva pro inovativní medicínu 

IMI usiluje o zlepšování zdraví urychlením vývoje inovativních léčivých přípravků a přístupů k pacientům v oblastech s největšími aktuálními zdravotními výzvami. Cílem je např. vývoj vakcín nové generace, léků a léčebných postupů. Pro období 2014-2020 je rozpočet IMI ve výši 3,3 miliardy EUR a sdružuje zdroje z veřejného i soukromého sektoru.

Zpět na programy