Innovation Fund

Inovační fond 

Inovační fond Evropské komise podporuje projekt, které přináší průlomové inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií, a to v podporovaných sektorech: energeticky náročný průmysl, včetně ukládání a využití CO2, obnovitelné energie, ukládání energií, výrobky nahrazující tradiční produkty, tzn. náročné na spotřebu zdrojů, a průřezové projekty v těchto kategoriích. Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty (firmy), nebo konsorcia. Fond je financován ze Systému EU pro obchodování s emisemi.

Zpět na programy