Co je nového

Horizon Europe – témata výzev v inovačním podnikání v roce 2024

05.01.2024

Evropská komise přijala pracovní program Evropské rady pro inovace (European Innovation Council – EIC) na rok 2024. Program podpoří částkou více než 1,2 miliardy EUR financování strategických technologií a rozšiřování podniků.

V tomto článku vám představíme tři schémata a oblasti podpory, ze kterých bude možné čerpat financování. V případě zájmu je možné zúčastnit se i online informačních dnů (více informací na konci článku).

EIC Pathfinder

Toto schéma podpoří týmy provádějící počáteční výzkum s potenciálem k průlomovým technologiím (TRL 1-3). Na projektech by se měla podílet konsorcia z nejméně tří různých zemí, existují však i příležitosti pro jednotlivé týmy a konsorcia dvou partnerů. Granty se pohybují ve výši 3 až 4 miliónů EUR. Financování v tomto schématu je možné čerpat prostřednictvím následujících možností:

EIC Pathfinder Open

Tematické zaměření: projekty v jakékoli oblasti vědy nebo techniky

Uzávěrka: 7. 3. 2024

Způsobilí žadatelé: konsorcia minimálně 3 partnerů ze 3 zemí (VŠ, VO, MSP, startupy i velké podniky)

Odkaz

EIC Pathfinder Challenges

Tematické zaměření:

 • Zařízení „Solar-to-X“
 • Směrem k cementu a betonu jako pohlcovači uhlíku
 • Přírodou inspirované alternativy pro obaly a fólie na potraviny
 • Nanoelektronika pro energeticky účinná chytrá okrajová zařízení
 • Posílení udržitelnosti a odolnosti vesmírné infrastruktury EU

Uzávěrka: 16. 10. 2024

Způsobilí žadatelé: konsorcia minimálně 3 partnerů ze 3 zemí (VŠ, VO, MSP, startupy i velké podniky) nebo individuální žadatelé (mimo velké podniky)

Odkaz

EIC Tranzice

Druhé schéma podpoří validaci nových technologií a rozvoj jejich obchodního modelu pro budoucí komerční uplatnění. Podporovány budou pouze aktivity, které navazují na již realizované projekty (například z H 2020, HE apod.). Projekty mohou předkládat buď konsorcia nebo individuální žadatelé (mimo velké podniky). Financování v tomto schématu je možné čerpat prostřednictvím následujících možností:

EIC Tranzice Open

Tematické zaměření: jedná se o otevřený systém financování projektů v jakékoli oblasti vědy, technologií nebo aplikací.

Uzávěrka: 18. 9. 2024

EIC Akcelerátor

Třetí schéma podpoří začínající podniky a malé a střední firmy, které přišly s inovativní produktem, službou nebo obchodním model, který by mohl vytvořit nové trhy nebo narušit stávající trhy v Evropě či ve světě. Financování v tomto schématu je možné čerpat prostřednictvím následujících možností:

EIC Akcelerátor Open

Tematické zaměření: projekty v jakékoli oblasti technologií

EIC Akcelerátor Challenges:

Tematické zaměření:

 • Rozvoj umělé inteligence zaměřené na člověka
 • Virtuální světy a rozšířená interakce, včetně podpory Průmyslu 5.0.
 • Umožnění inteligentních okrajů a kvantových technologických prvků
 • Potraviny z přesné fermentace a řasy
 • Terapie na bázi monoklonálních protilátek pro nově se objevující viry
 • OZE a jejich celý hodnotový řetězec

Uzávěrka pro průběžné podávání záměrů (krátkých žádostí) jsou 24. 12. 2024, uzávěrky pro předkládání plných žádostí jsou 13. 3. 2024 a 3. 10. 2024.

Informační dny

Informační dny k představení celého programu proběhnou 15. 1. 2024. Dne 16. 1. 2024 budou představeny výzvy Accelerátor Challenges.

Odkaz pro více informací o informačních dnech

zpět na výpis novinek