Co je nového

Horizon Europe podpoří výzkumné pracovníky a talenty napříč obory

15.05.2024

Program Horizon Europe zveřejnil dvě výzvy na podporu výzkumných pracovníků a podporu talentů. Obě výzvy jsou součástí akcí typu „WIEDERA“, tedy zaměřené na středně a méně rozvinuté inovační regiony (včetně ČR). Podmínkou projektů u obou výzev je mezinárodní spolupráce s centry excelence, nebo špičkovými vědeckými pracovišti v nejrozvinutějších inovačních regionech EU.

Výzva ERA Fellowships 2024 (WIDERA)

Předmětem podpory jsou stipendia excelentním výzkumným pracovníkům jakékoliv národnosti na činnost v oblasti vědy, výzkumu, nebo inovací v „rozšiřující zemi“ (Widening Country).

Žadatelem může být výzkumný pracovník společně s hostitelskou organizací – právnickou osobou z akademického nebo neakademického sektoru se sídlem v „rozšiřující zemi“, tj. včetně ČR.

Podpora je vyplácena formou paušálních příspěvků, alokace na výzvu je 8 mil. EUR. Uzávěrka je 11. 9. 2024.

Více informací:

Výzva ERA Fellowships 2024 (WIDERA)

Pracovní program 2023-2025 (část Widening participation and strengthening the European Research Area/WIDERA)

 Výzva ERA Talents 2024 (WIDERA)  

Předmětem podpory je meziodvětvová spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, nebo inovací (VVI) prostřednictvím výměny zaměstnanců – výzkumných pracovníků, inovátorů a/nebo dalších talentů v oblasti VVI napříč sektory se zaměřením na „rozšiřující země“ (min. 70 % grantu musí být určeno příjemcům z těchto zemí) s cílem dosáhnout přínosu pro všechny partnery konsorcia zkvalitněním lidského kapitálu a konkurenceschopnosti.

Žadatelem může být konsorcium min. 3 partnerů z různých zemí (min. 2 partneři z tzv. widening, tedy „rozšiřující země“). Žadatel musí zapojit účastníky z akademického i neakademického sektoru.

Míra spolufinancování je až 100 %, projekty jsou očekávaný v rozmezí rozpočtu 1-3 mil. eur. Uzávěrka je 26. 9. 2024.

Více informací:

Výzva ERA Talents 2024 (WIDERA)  

Pracovního program 2023-2025 (část Widening participation and strengthening the European Research Area/WIDERA)

zpět na výpis novinek