Co je nového

Horizon Europe podpoří civilní bezpečnost

02.07.2024

Výzkumný program Horizont Evropa podpoří civilní bezpečnost prostřednictvím balíčku 25 výzev vyhlášených v tzv. Klastru 3: Civilní bezpečnost pro společnost (Civil Security for Society). K podpořeným oblastem patří boj proti kriminalitě a terorismu, ochrana vnějších hranic EU, posílení infrastruktury, kybernetická bezpečnost, posílení odolnosti vůči katastrofám, posílení bezpečnostního výzkumu a inovací a další – viz podrobný přehled níže.

Míra spolufinancování závisí na typu projektu – 100 % pro výzkumné a inovační akce (RIA), 70 %, pro ziskové, resp. 100 % pro neziskové subjekty inovačních akcí (IA). Uzávěrka pro podání žádostí je 20. listopadu 2024

Přehled oblastí a jednotlivých výzev (v závorce jsou uvedeny typy výzvy dílčí alokace/předpokládaný počet podpořených projektů):

Boj proti kriminalitě a terorismu 2024 / Fighting Crime and Terrorism 2024:

Správa hranic 2024 / Border Management 2024 – dílčí výzvy v oblasti ochrany vnějších hranic EU:

Odolná infrastruktura 2024 / Resilient Infrastructure 2024:

Kybernetická bezpečnost 2024 / Increased Cybersecurity 2024:

Společnost odolná katastrofám 2024 /Disaster-Resilient Society for Europe 2024:

Posílený bezpečnostní výzkum a inovace 2024 / Strengthened Security Research and Innovation:

Více informací:

Aktualizovaný pracovní program 2023-2025 pro Klastr 3

zpět na výpis novinek