Co je nového

Finanční podpora pro města v oblasti energetického přechodu a nových technologií

14.05.2024

Program Evropská městská iniciativa (EUI) vyhlásil třetí výzvu, ve které podpoří testování městských inovací v oblasti energetického přechodu a nových technologií. Orientační rozpočet výzvy je 90 milionů EUR, každý projekt pak může získat podporu v maximální výši 5 milionů EUR. Žadatelem může být město nad 50 tisíc obyvatel, nebo sdružení měst. Uzávěrka výzvy je 14. října 2024, 14.00 hodin.  

Téma 1: Energetický přechod 

Cílem tématu energetický přechod je vytvoření inteligentnější a propojenější místní energetické sítě s nulovými emisemi uhlíku a větším zapojením občanů.  

Téma 2: Technologie ve městech 

Téma technologie ve městech podporuje testování inovativních řešení založených na nových technologiích. Cílem je posílit schopnosti místních úřadů poskytovat občanům kvalitní služby.  

Informační akce ke třetí výzvě a příručka: 

Pro potenciální zájemce se bude dne 23. května ve 14:00 konat webinář o třetí výzvě, který žadatelům poskytne více informací. Odkaz pro registraci je zde. 

V případě zájmu o akci s osobní účastí je možné se zúčastnit semináře, který se bude konat 27. června 2024. Odkaz pro registraci je zde. 

Pro bližší informace, jak podat přihlášku, je možné využít Příručku programu EUI – inovativní akce. 

Odkaz pro více informací včetně termínů dalších informačních akcí: 

Third Call for Proposals EUI – Innovative Actions | EUI (urban-initiative.eu) 

zpět na výpis novinek