Co je nového

Finanční podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže

25.06.2024

Mezinárodní Visegrádský fond vyhlásil novou dotační výzvu V4 Gen Mini-Grants. Tato výzva je zaměřena na podporu krátkodobých mezinárodních výměnných pobytů mládeže ve věku 12-30 let se zaměřením na osobní rozvoj.

Žadateli mohou být jakékoli právní subjekty pracující s mládeží, jako jsou školy, volnočasové kluby nebo asociace registrované v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) ve spolupráci minimálně s dvěma partnery. Výměn se mohou účastnit i sousední země jako Rakousko, Německo a Ukrajina.

Podpora je určena na organizaci výměnných pobytů, které zahrnují minimálně jednu společnou akci za účasti všech partnerů a alespoň jednu propagační akci pro veřejnost nebo místní komunitu. Cílem pobytů by mělo být získání nových perspektiv a dovedností v rámci osobního rozvoje, například v oblasti klimatické změny, poznání historie a dědictví, zdraví a životního stylu, umění a kultury, demokratických hodnot, praktických kompetencí a podnikavosti, či v jiných oblastech, a také posílení networkingu mládeže.

Podpora bude poskytována formou paušální částky na pokrytí nákladů spojených s cestováním, ubytováním, vstupnými a honoráři, a to dle člověkodnů v sazbě maximálně 50 EUR nebo 60 EUR v případě zapojení více než dvou zemí V4, s celkovou maximální výší podpory do 10 000 EUR. Maximální délka projektu je stanovena na 6 měsíců.

Žadatelé mohou podávat projektové záměry od 3. června 2024 do 1. července 2024, uzávěrka pro plné žádostí je do 15. července 2024.

Odkaz pro více informací.

zpět na výpis novinek