Co je nového

Finance na výměnu zkušeností mezi evropskými městy

08.09.2023

Tzv. „City-to-city Exchange“, tedy výměnu zkušeností mezi evropskými městy, podporuje program European Urban Initiative (EUI). Evropská města, která řeší specifické výzvy při implementaci aktivit udržitelného městského rozvoje si mohou najít zkušenějšího partnera („the peer“) a požádat o finanční příspěvek při získávání inspirace a transferu zkušeností.

Podporované aktivity a způsobilé výdaje

K podporovaným aktivitám patří krátkodobé (2-5denní) výměnné návštěvy žadatelského města, s jiným městem (případně dvěma městy) z jiné země EU, které mají znalosti a zkušenosti s řešením těchto problémů. Zpravidla se jedná o 1 – 3 návštěvy, kterých se účastní dva zástupci města, případně dalších zájmových strany, přičemž doba realizace by neměla přesáhnout 5 měsíců.

V programu je vítaná zejména spolupráce měst do 500 000 obyvatel ze strukturálně nebo jinak postižených regionů.

Míra dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů, ke kterým patří denní sazby zaměstnanců ze zkušenějších (peer) měst a cestovné plus ubytování pro zástupce žadatelského i „peer“ města.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 17. listopadu 2023

Více informací:

City-to-City Exchanges | EUI (urban-initiative.eu)

Evropská městská iniciativa EUI

Evropská městská iniciativa / European Urban Initiative (EUI) je nástroj politiky soudržnosti Evropské komise na období 2021-2027 k identifikaci a testování nových řešení v oblasti udržitelného rozvoje měst (Sustainable Urban Development/SUD). S rozpočtem přibližně 450 milionů EUR je cílem EUI podporovat inovativní řešení problémů měst prostřednictvím budování kapacit a sdílení znalostí mezi městy.

EUI zahrnuje dvě oblasti:

A) podpora inovativních akcí (IA)

B) budování kapacit (B.1) a budování znalostí, hodnocení územního dopadu, komunikace (B.2)

Budování kapacit zahrnuje spolupráci se sítěmi měst URBACT IV, stejně jako aktivity vzájemného učení a budování kapacit typu Urban Development Network.

zpět na výpis novinek