European Spatial Planning Observation Network (ESPON)

Síť pro evropské územní plánování a spolupráci 

Cílem programu je propagace a podpora evropského územního rozměru v rozvoji, spolupráci a předávání znalostí. Mezi primární cílové skupiny patří evropští tvůrci politik, národní tvůrci politik, řídící orgány evropských programů, tvůrci regionálních a místních politik a odborníci z praxe. Mezi sekundární cílové skupiny jsou organizace propagující různé regionální/městské zájmy na úrovni EU, vysokoškolští akademici, vědci, studenti, soukromý sektor a širší evropské publikum. Rozpočet programu je v celkové výši 48 678 851 EUR pro období 2014-2023.

Zpět na programy