Co je nového

EUREKA – podpora mezinárodního výzkumu

30.04.2024

Mezinárodní projekty výzkumu, vývoje a inovací se zaměřením na všechny oblasti podpoří program EUREKA.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které je poskytovatelem podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlásilo výzvu k podávání projektů v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA. Výzva je označena jako „Výzva LUE241“.

Podpořeny budou projekty na bilaterální i multilaterální úrovni. Max délka projektů je 3 roky (1. 1. 2025 – 31. 12. 2027). Míra podpory je max. 9 mil. Kč na jeden projekt a zároveň 3 mil. Kč na projekt v jednom kalendářním roce při účasti 1 subjektu z ČR; max. 12 mil. Kč/projekt a zároveň max. 4 mil. Kč/projekt/v jednom kalendářním roce při účasti dvou a více subjektů z ČR. Celková alokace je 90 mil. Kč.

Uzávěrka pro podávání projektů je 30. května 2024. Hodnocení bude probíhat do konce listopadu 2024.

Více informací:

INTER-EXCELLENCE II, INTER-EUREKA – LUE241

zpět na výpis novinek