Co je nového

EUCF podpoří přípravu projektů udržitelné energetiky ve městech

09.06.2022

Nástroj pro evropská města – European City Facility (EUCF) dnes otevřel poslední, čtvrtou, výzvu na přípravu investičních koncepcí a strategických projektů v oblasti udržitelné energetiky.  Podpora formou paušální částky ve výši 60 000 EUR je určena městům, případně sdružením měst. Městské investiční koncepce musí vycházet ze schválených Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, tedy Sustainable Energy (and Climate) Action Plan – SEAP/SECAP, nebo obdobného závazného plánu.

Mezi činnosti, které lze financovat, patří studie proveditelnosti, projektové dokumentace, právní analýzy, sociální studie, studie trhu, finanční analýzy apod. Příspěvek nepokrývá investiční náklady.

Oblasti podpory:

  • zlepšení účinnosti zařízení / vývoj a využívání integrovaných obnovitelných zdrojů budov
  • modernizace dálkového vytápění nebo přechod na obnovitelné zdroje,
  • chytré sítě (smart grids),
  • udržitelné městská mobilita (např. veřejná doprava, dobíjecí stanice atd.)
  • inovativní energetická infrastruktura (např. občanská energetická společenství,
  • inovativní přístupy k veřejnému osvětlení, čistírny odpadních vod atd.).

Je možné realizovat projekty také v dalších odvětvích, pokud spadají do oblasti udržitelné energetiky.


EUCF nepodporuje investice do energetických projektů závislých na fosilních palivech, jako je výroba ropy a zemního plynu, tradiční plynová infrastruktura, technologie výroby energie s emisemi skleníkových plynů nad 250 g CO2 na kWh vyrobené elektřiny a velkokapacitní vytápění na bázi neupravené ropy, zemního plynu, uhlí, nebo rašeliny.

Žádosti budou hodnoceny na základě pěti hodnotících kritérií: 1. Velikost investice; 2. Úspory energie; 3. Řídící struktura; 4. Zapojení zúčastněných stran; 5. Soulad s cíli EUCF. V žádosti se vyčíslují očekávané úspory energie v kategoriích: Energetické úspory, Výroba energie z OZE, Snížení emisí CO2, případně ostatní dopady.

Uzávěrka výzvy je 30. září 2022.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na OK linku.

Více informací:

EUCF – 4th Call (eucityfacility.eu)

EUCF_4th_CALL_DOCUMENT-1.pdf (eucityfacility.eu) (výzva podrobně)

EUCF – Home (eucityfacility.eu)

zpět na výpis novinek