Co je nového

EU podpořila Kunmingsko-montrealský globální rámec pro biologickou rozmanitost

26.04.2023

Evropská unie se na konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti COP15, která proběhla v prosinci minulého roku, připojila k 195 zemím, jež schválily Kunmingsko-montrealský globální rámec pro biologickou rozmanitost. Součástí globálního rámce jsou konkrétní cíle a úkoly, jejichž záměrem je chránit a obnovovat přírodu pro současné i budoucí generace. Spolu s Pařížskou dohodou o klimatu připravuje půdu pro klimaticky neutrální, k přírodě příznivý a odolný svět do roku 2050.

Cíle a úkoly dohody:

 • obnovit 30 % poškozených ekosystémů do roku 2030 (na souši i v moři)
 • chránit a spravovat 30 % oblastí (pozemních, vnitrozemských, pobřežních a mořských) do roku 2030
 • zastavit vymírání známých druhů a do roku 2050 snížit desetinásobně riziko a míru vyhynutí všech druhů (včetně neznámých)
 • omezit riziko pesticidů alespoň o 50 % do roku 2030
 • omezit únik živin do životního prostředí alespoň o 50 % do roku 2030
 • omezit rizika znečištění a negativní dopady znečištění ze všech zdrojů (na úrovně, které nejsou pro biologickou rozmanitost a ekosystémové funkce škodlivé) do roku 2030
 • omezit globální stopu spotřeby do roku 2030
 • udržitelně spravovat oblasti využívané pro zemědělství, akvakulturu, rybolov a lesnictví a podstatně zvýšit míru agroekologie a dalších postupů šetrných k biologické rozmanitosti
 • bojovat proti změně klimatu prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou
 • omezit míru zavlečení, vysazení či usídlení invazních nepůvodních druhů alespoň o 50 % do roku 2030
 • zajistit bezpečné, legální a udržitelné využívání volně žijících druhů a obchodu s nimi do roku 2030
 • ozelenění veřejného prostoru ve městech

Dohoda výrazně zvýší mobilizaci finančních prostředků na biologickou rozmanitost ze všech zdrojů (domácích, mezinárodních, veřejných i soukromých). Do roku 2030 by měla zmobilizovat alespoň 200 mld. USD ročně, což vytvoří pobídky pro domácí a mezinárodní zdroje, včetně obchodních investic.

Soustředí se též na dotace, které škodí biologické rozmanitosti. Klade si proto závazek do roku 2025 určit a do roku 2030 odstranit nejméně 500 mld. USD těchto dotací ročně.

V rámci dohody se EU připojila k mezinárodnímu balíčku solidarity zaměřenému zejména na nejzranitelnější země a také na země, v nichž je biologická rozmanitost nejvyšší. Nový Globální rámcový fond pro biologickou rozmanitost zřízený v rámci Globálního fondu pro životní prostředí bude otevřen financování ze všech zdrojů.

Důsledkem přijetí této dohody budou nadnárodní společnosti a finanční instituce povinny pravidelně monitorovat, posuzovat a zveřejňovat rizika, závislost a dopady na biologickou rozmanitost související s jejich činností. Společnosti budou mít rovněž povinnost poskytovat spotřebitelům informace na podporu udržitelné spotřeby.

Všechny země, které dohodu přijaly, ji budou nyní zavádět prostřednictvím vnitrostátních a mezinárodních opatření. Před příští konferencí smluvních stran v roce 2024 pak bude nutné připravit aktualizované vnitrostátní strategie, akční plány a finanční strategie v oblasti biologické rozmanitosti. Na příští konferenci budou totiž smluvní strany zvažovat, zda je kumulativní dopad vnitrostátních opatření dostatečný k dosažení globálních cílů pro roky 2030 a 2050. Souběžně s politickými opatřeními budou země a mnohostranné finanční instituce pracovat na rychlém zahájení mobilizace finančních prostředků.  

Více informací:

Dárcovské země se zavázaly zvýšit financování biologické rozmanitosti (europa.eu)

zpět na výpis novinek