Erasmus +

vzdělávání, školení, mládež, sport

Program Erasmus+ podporuje činnosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Program se skládá ze dvou tzv. klíčových akcí, a to Mobility osob a Spolupráce. Erasmus+ nabízí příležitosti pro jednotlivce i organizace. 

V období 2021-2027 klade program důraz na sociální začleňování, zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém životě. Mezi hlavní oblasti patří Vysokoškolské vzdělání, Odborné vzdělávání a příprava, Školní vzdělávání (včetně předškolního vzdělávání a péče), Vzdělávání dospělých, Mládež a Sport

Rozpočet programu na období 2021-7 přesahuje 26 miliard EUR (tedy téměř dvojnásobek ve srovnání s předchozím programem 2014–2020). Výkonnou agenturou programu je EACEA (European Education and Culture Executive Agency) 

Více informací:

Erasmus +

Dům zahraniční spolupráce

Zpět na programy