Co je nového

EPSON podpoří zpracování analýz na podporu územního rozhodování a rozvoje

24.11.2023

EPSON podpoří částkou přibližně 250 000 EUR zpracování cílených analýz na podporu územního rozhodování a rozvoje. Předložený návrh cílených analýz by měl:

  • zohledňovat specifický územní kontext a politické potřeby
  • vztahovat k jednomu z osmi tematických akčních plánů (TAP) programu ESPON (klimaticky neutrální území; správa nových geografických oblastí; místa odolná vůči krizím; perspektiva pro všechny lidi a místa; život, práce a cestování přes hranice; chytrá konektivita; evropská území v globálních interakcích; adaptace na dopady klimatických změn)
  • odrážet širší evropskou perspektivu
  • prokázat využití výsledků analýzy ve vlastních procesech tvorby politiky
  • prokázat přidanou hodnotu svého projektového záměru pro sebe i pro zúčastněné strany v jiných zemích, regionech nebo městech

Návrhy mohou předkládat skupiny zúčastněných stran, které mají společné analytické cíle, i jednotlivé zúčastněné strany.

Odkaz pro více informací

Pro hledání partnerů kontaktujte Ústav územního rozvoje v Brně: Ing. Elena Fedrová, fedrova@uur.cz

Příští uzávěrka pro předkládání návrhů je 29. března 2024.

zpět na výpis novinek