EEA and Norway Grants

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti státy Evropské unie. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy, včetně České republiky. Podporu mohou získat projekty v oblasti vědy, výzkumu, zdraví, ochrany životního prostředí, kulturního dědictví, lidských práv, podpory veřejné správy, justice, nebo sociálním dialogu. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Hlavním koordinátorem těchto fondů v ČR je Ministerstvo financí

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004. Aktuální (třetí) období Fondů běží od roku 2014 do roku 2021. Česká republika může prostřednictvím fondu obdržet až 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč).  

Více informací:

Fondy EHP a Norska

Zpět na programy