EEA and Norway Grants

Fondy EHP a Norska 

Island, Lichtenštejnsko a Norsko prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce. Mezi příjemce finanční podpory patří země střední, východní a jižní Evropy. Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004. Fondy podpořili v ČR přes 1000 projektů za více než 6 mld. Kč. Česká republika v období 2014-2020 obdrží podporu až do výše 184,5 milionů EUR. Podporu mohou získat  projekty ve vědě, výzkumu, ochraně životního prostředí, kulturním dědictví a veřejném zdraví. Hlavním koordinátorem těchto fondů v ČR je Ministerstvo financí. 

Zpět na programy