Digitální Evropa (Digital Europe Programme /DEP)

digitalizace 

Nový program Digitální Evropa (Digital Europe Programme/DEP) podporuje digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství prostřednictvím investic do špičkových digitálních technologií.  Cílem je zintenzivnit rozsáhlé zavádění klíčových digitálních technologií ve všech oborech a podnítit jejich využívání. DEP bude poskytovat finanční prostředky pro projekty v těchto 5 oblastech: vývoj vysoce výkonné výpočetní techniky, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, pokročilé digitální dovednosti, rozšířené využití digitálních technologií. Důležitou součástí programu jsou tzv. Evropské digitální inovační huby (European Digital Innovation Hubs /EDIHs/). Jedná se o síť cca 200 digitálních inovačních center s různým zaměřením, rozmístěných v celém území EU. 

Celkový rozpočet na období 2021 – 2027 je 7 588 milionů EUR. Výkonnou agenturou programu je HaDEA (Health and Digital Executive Agency). 

Více informací: 

Digital Programme | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 

Program Digitální Evropa

Pro oblast digitalizace viz také program CEF Digital

Pro oblasti ochrany životního prostředí, klimatu, dopravy a digitalizace viz také programy Horizont Evropa, Interreg, Norské fondy, nebo Visegrádský fond