Co je nového

Digitální Evropa a bezplatné poradenství v oblasti digitalizace

02.04.2024

Díky podpoře z programu Digitální Evropa a Národního plánu obnovy vzniklo v České republice šest Evropských center pro digitální inovace (EDIHy – European Digital Innovation Hubs).

EDIHy jsou samostatné subjekty nebo koordinované skupiny subjektů (konsorcia) s doplňujícími se odbornými znalostmi a neziskovým cílem, které podporují digitální transformaci firem a organizací veřejného sektoru na regionální úrovni. Síť v ČR vznikla ve spolupráci Evropské komise s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V rámci Evropské unie funguje téměř 230 takovýchto specializovaných center. Katalog EDIH v EU je dostupný na webu s možností vyhledávání podle specializace a typu služeb.

Mezi základní zaměření EDIH patří vysoce výkonná výpočetní technika (HPC), umělá inteligence (AI), kybernetická bezpečnost (CYBER) či pokročilé digitální dovedností.

Síť EDIHů nabízí kompletní soubor služeb, včetně nezbytné infrastruktury, s technologickou specializací a zaměřením na potřeby místních malých a středních podniků a/nebo veřejného sektoru s ohledem na jejich digitální transformaci.

EDIHy poskytují služby, jako je testování před investováním, školení a rozvoj dovedností, podpora při hledání investic, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům.

Přehled 6 EDIH v ČR: 

  1. EDIH ČVUT zaměřený na AI, výzkum a transfer technologií, digitalizaci veřejné správy a na malé a střední podniky. Kontakty a další informace: https://www.edihctu.eu/
  2. CYBERSECURITY INNOVATION HUB nabízející služby a technologie v odvětví kybernetické bezpečnosti, specializuje se na kyberbezpečnostní výzkum a průmysl, komercializaci a implementaci technologií. Kontakty a další informace: https://www.cybersecurityhub.cz/
  3. EDIH OSTRAVA zaměřený na HPC (High-performance computing – superpočítač). V rámci HPC se zaměřuje na počítačové modelování, numerické simulace, datové analýzy, rozvoj AI a robotiky. Kontakty a další informace: https://www.edihostrava.cz/
  4. EDIH DIGIMAT zaměřující se na flexibilní výrobní systémy s využitím AI, digitální transformace a automatizace v sektoru výrobních podniků. Kontakty a další informace: https://www.edih-digimat.cz/
  5. BRAIN FOR INDUSTRY zaměřující se na využití AI pro MSP, digitalizace průmyslu, digitální audit a na matematické výpočty a digitální simulace. Kontakty a další informace: https://www.brain4industry.cz/
  6. EDIH NORTHERN AND EASTERN BOHEMIA zaměřený na digitalizaci a AI ve strojírenství, automobilovém průmyslu, zdravotnictví a v nanotechnologickém odvětví: https://www.edih-northeast.cz/

Zdroj: MPO ČR

Evropská centra pro digitální inovace | MPO

Další informace:

Home | European Digital Innovation Hubs Network (europa.eu)

Katalog EDIH v EU s možností vyhledávání podle specializace a typu služeb:

https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/edih-catalogue

zpět na výpis novinek