Connecting Europe Facility/CEF

doprava, energetika, digitalizace 

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) je hlavním finančním nástrojem na podporu investic do páteřní evropské infrastruktury. Podporuje rozvoj nejvýkonnějších, udržitelných a propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a digitálních technologií. Dělí se na podprogramy CEF Transport, CEF Energy a CEF Digital. 

Výkonnou agenturou subprogramů CEF Transport a CEF Energy je CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Výkonnou agenturou subprogramu CEF Digital je HaDEA (Digital je Health and Digital Executive Agency). 

Více informací: About the Connecting Europe Facility

Zpět na programy