B-Solutions

Iniciativa DG REGIO pro řešení problémů v oblasti přeshraniční spolupráce 

Je čtyřletá iniciativa, která je spravována Asociací evropských pohraničních regionů (AEBR). Snaží se být blíže k místním správám v příhraničních oblastech. Předkládané návrhy jsou strukturovány do tematických oblastí: zaměstnávání, veřejná doprava, zdraví a pohotovostní služby, institucionální spolupráce, mnohojazyčnost, eGovernment, informační služby, evidence a data.

Zpět na programy