Co je nového

Aktuální výzvy na podporu občanské společnosti a lidských práv

08.02.2024

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) zveřejnil 7 výzev, které podpoří projekty zaměřené na podporu genderové rovnosti a práv dětí, boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech nebo zvyšování občanské angažovanosti.

Výzvy specificky podpoří také národní kontaktní místa pro začleňování Romů a orgány pro ochranu údajů. V České republice se jedná o Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Úřad pro ochranu osobních údajů.

Níže najdete seznam všech aktuálních výzev včetně uzávěrek:

Výzva k předkládání návrhů na podporu rovnosti žen a mužů – 29. února 2024, 17:00

Výzva k předkládání návrhů národním kontaktním místům pro Romy v oblasti rovnosti, začleňování a účasti Romů – 7. března 2024, 17:00

Výzva k předkládání návrhů pro organizace občanské společnosti působící v oblasti ochrany a prosazování hodnot Unie: výzva pro zprostředkovatele (poskytující finanční podporu třetím stranám) – 7. března 2024, 17:00

Práva a účast dětí – 26. března 2024, 17:00

Sítě měst – 18. dubna 2024, 17:00

Výzva k předkládání návrhů vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů týkající se oslovování zúčastněných stran v oblasti právních předpisů o ochraně údajů – 24. dubna 2024, 17:00

Výzva k předkládání návrhů na prevenci a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech – 24. dubna 2024, 17:00

zpět na výpis novinek