Co je nového

Program Accelerate nabízí finanční podporu pro startupy

03.08.2023

Začínající firmy, které přichází s inovativním řešením kritických výzev ve výrobním sektoru, mohou nyní čerpat finanční podporu z programu Accelerate. Startupy by se měly zaměřovat na alespoň jednou z následujících čtyřech oblastí:

  1. Flexibilní výrobní systémy pro konkurenceschopnou výrobu
  2. Systémy s nízkou ekologickou stopou a oběhové hospodářství pro ekologickou výrobu
  3. Digitální a kolaborativní řešení pro inovativní výrobní ekosystémy
  4. Spolupráce člověka a stroje pro sociálně udržitelnou výrobu

Výzva k předkládání žádostí je určena pro soukromé ziskové podniky s řešeními na úrovni technologické připravenosti (TRL) 6 nebo vyšší, které mají sídlo v členských státech Evropské unie (EU) a/nebo ve třetích zemích přidružených k programu Horizont Evropa s nejméně dvěmi členy týmu. Dostupná finanční podpora činí až 500 000 EUR na podnik na realizaci činností, které jsou v souladu s výše zmíněnými cíli programu.

Uchazeči mohou zasílat své přihlášky před kterýmkoli z uvedených termínů:

První uzávěrka: 1. září 2023, 12:00

Druhé datum uzávěrky: 20. října 2023, 12:00

Třetí uzávěrka: 6. listopadu 2023, 12:00

Čtvrtá uzávěrka: 1. prosince 2023, 12:00

Odkaz pro více informací a podání přihlášky

zpět na výpis novinek