Co je nového

Výzvu pro menší inovativní projekty na bezemisní technologie zveřejnil Inovační fond

22.04.2022

Inovační fond vyhlásil další výzvu zaměřenou na průlomové inovace v oblasti bezemisních technologií v podporovaných sektorech:

  • Průmyslová odvětví náročná na energie (včetně náhradních produktů)
  • Obnovitelná energie (výroba a využití, včetně výroby komponent)
  • Ukládání a využití CO2 (CCUS)
  • Ukládání energií (včetně výroby komponent)

Podpora bude poskytnuta formou grantů (celková alokace na tuto výzvu je 100 mil. EUR) u menších projektů (s celkovým rozpočtem ve výši 2,5 – 7,5 miliónů EUR). Projekty nad 7,5 mil. EUR budou podpořeny v další výzvě. U vybraných projektů bude dostupná bezplatná technická asistence Evropské investiční banky (celková alokace na technickou asistenci v této výzvě je 2 mil. EUR).

Příjemcem podpory mohou být jakékoliv právnické osoby (firmy, univerzity, instituce, …) bez geografického omezení, včetně zemí mimo EU.

Forma podpory: max. do výše 60 % způsobilých nákladů formou pevné paušální platby stanovené v rámci pravidel přípravy projektu – podrobněji viz dokument výzvy.

Hlavním kritériem pro hodnocení, je inovativnost projektu. Dále objem snížení skleníkových plynů vyčíslené v projektu a prokázané po realizaci, škálovatelnost projektu, kvalita zpracování projektu a finanční efektivita.

Uzávěrka pro podání projektů do této výzvy je 31. 8. 2022

Další výzva pro velké projekty (nad 7,5 mil. EUR) se očekává na podzim 2022

Odkaz na výzvu:

Innovation Fund Small Scale Projects (InnovFund-2021-SSC)

Podrobné znění výzvy:

call-fiche_innovfund-2021-ssc_en.pdf (europa.eu)

zpět na výpis novinek