Co je nového

Výzva na pilotní statistická šetření, která využívají moderní technologie

27.07.2022

 „Trusted Smart Surveys“, tedy důvěryhodná statistická šetření, která využívají moderní technologie, je název aktuální výzvy zveřejněné v programu Vnitřní trh (Single Market Program). Předmětem pilotních projektů jsou statistické průzkumy založené na získávání, zpracování a kombinování dat shromážděných z chytrých telefonů, nebo jiných zařízení, které zároveň přispívají k důvěryhodnosti díky tzv. PET (Privacy Enhancing Technologies) respektujících soukromí poskytovatelů.

Od podpořených projektu se očekává, že přinesou nový přístup ke sběru dat, která budou důvěryhodná a podložená, budou využívat moderní technologie a v neposlední řadě zapojí v širším měřítku občany, kteří se touto cestou seznámí s novými technologiemi a jejich přínosy v běžném životě. Získaná data rozšíří a obohatí oficiální statistiky poskytované národními statistickými úřady.

Průzkum musí být realizován alespoň ve dvou zemích EU, přičemž v každé z nich musí zahrnout nejméně 50 respondentů a každá část průzkumu musí trvat min. 2 týdny.

Projektové konsorcium musí být složeno minimálně ze 4 partnerů, a to min. dvou národních statistických úřadů (NSI), nebo národních institucí, ze dvou různých členských zemí EU (případně přidružených zemí programu) a dvou jiných typů organizací – právnických osob z členských zemí EU (příp. přidružených zemí programu). Během projektu se očekává spolupráce také s Evropským statistickým úřadem Eurostatem.

Uzávěrka pro podávání projektů je 17. listopadu 2022. Celková alokace na výzvu je 2,2 mil. eur.

Více informací:

Trusted Smart Surveys 2022 (č. výzvy: SMP-ESS-2022-TrustedSmartSurveys-H7-6257)

call-fiche_smp-ess-2022-trustedsmartsurveys_en.pdf (plné znění výzvy)

zpět na výpis novinek