Co je nového

V říjnu se uskuteční 21. ročník Evropského týdne regionů a měst

17.07.2023

Evropský týden regionů a měst, který představuje největší každoroční akci věnovanou regionům, městům a kohezní politice, se uskuteční ve dnech 9. až 12. října se v Bruselu. Program zahrnuje více než 200 zasedání, výstavu, jedinečnou příležitost pro networking další doprovodné aktivity. Očekává se přes 10 000 účastníků, včetně více než 1 000 řečníků ze všech koutů Evropy i mimo ni. Jednotlivé akce budou pořádat tři kategorie partnerů: regiony nebo města, partneři z institucí EU a podniky, finanční instituce a místní a evropská sdružení. Cílovou skupinu pro účast na akci představují převážně úředníci z místních, regionálních, státních a unijních orgánů.

Evropský týden regionů 2023 se zaměří na 6 konkrétních témat:

  1. Regiony v postindustriální transformaci
  2. Udržení talentů pro regionální růst
  3. Malá a středně velká městská centra jako hnací síla růstu
  4. Odstraňování překážek přeshraniční spolupráce
  5. Změna místní energetiky pro bezpečnost a udržitelnost
  6. Podpora sociálních inovací

Registrace bude otevřena od 30. července do 30. září, místa budou přidělována na základě pořadí přihlášek. Účast na akci je bezplatná.

Odkaz pro více informací

zpět na výpis novinek