Co je nového

Průlomové čisté technologie v energeticky náročných odvětvích získají téměř dvě miliardy eur z Inovačního fondu

26.07.2022

Sedmnáct inovativních projektů v oblasti čistých technologií, které mohou inspirovat další rozvoj v mnoha průmyslových odvětvích, získají více než 1,8 miliard eur investic schválených v rámci třetího kola podpořených projektů z Inovačního fondu. Dalších dvacet potenciálních projektů bylo vybráno pro poskytnutí technické podpory EIB na potřebné dopracování.

Podpořené projekty pokrývají energeticky náročná průmyslová odvětví a přispívají k dlouhodobým cílům EU pro snižování emisí uhlíku. Vybrány byly čtyři projekty v cementárenském odvětví, tři projekty v chemickém průmyslu, dva projekty v oblasti rafinérií, jeden projekt na infrastrukturu pro zachycování a ukládání uhlíku, tři projekty zaměřené na vodík, čtyři projekty na výrobu součástí pro skladování energie a výrobu energie z obnovitelných zdrojů.  

Další výzva Inovačního fondu, tentokrát pro projekty menšího rozsahu (do 7,5 mil. Eur) je otevřena do 31. srpna 2022.

Detailní informace o podpořených projektech jsou k dispozici na webu DG CLIMA: https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-07/LSC2_List_of_pre-selected_projects_4.pdf.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4402 (Tisková zpráva a přílohy)

zpět na výpis novinek