Co je nového

Program EU4Health pomáhá zvýšit odolnost systémů zdravotní péče

14.03.2022

Program EU pro zdraví 2021-2027 (EU4Health) pomáhá zvýšit odolnost systémů zdravotní péče a zároveň reaguje na pandemickou krizi COVID-19, která měla v Evropě obrovský dopad na jednotlivce, lékaře, zdravotnický personál a také celé zdravotnické systémy.

V rámci programu EU4Health se bude investovat celkem 5,3 miliard EUR do opatření s přidanou hodnotou EU, které doplní politiky jednotlivých členských států a poslouží k plnění cílů strategie EU4Health:

 1. Zlepšení veřejného zdraví v Unii
  • prevence nemocí a propagace zdravého životního stylu
  • mezinárodní iniciativy v oblasti zdraví a spolupráce
 2. Připravenost na přeshraniční zdravotní hrozby
  • prevence, připravenost a reakce na přeshraniční zdravotní hrozby
  • doplnění vnitrostátních zásob základních produktů nutných v případě krize
  • vytvoření rezerv zdravotnického a podpůrného personálu
 3. Zdokonalení léčiv, zdravotnických prostředků a výrobků nutných v případě krize
  • cenová i celková dostupnost léčiv, zdravotnických prostředků a produktů souvisejících nutných v případě krize
 4. Posílení systémů zdravotnictví, jejich odolnosti a účinnosti zdrojů
  • podpora v oblasti údajů o zdraví, digitální nástroje a služby, digitální transformace zdravotní péče
  • lepší přístup ke zdravotní péči
  • vypracování a provádění právních předpisů EU v oblasti zdraví a rozhodování založené na důkazech
  • integrovaná spolupráce vnitrostátních systémů zdravotní péče

Aktuálně vyhlášené výzvy se zaměřují na podporu inovativních přístupů v prevenci rakoviny, prevenci nepřenosných nemocí (např. onemocnění ledvin a jater, autoimunitní onemocnění, muskuloskeletální stavy aj.), školení a vzdělávacích programů zaměřených na odborníky, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví, zvýšení kapacity oznámených subjektů pro zdravotnické prostředky, výsledků inovativního výzkumu veřejného zdraví v souvislosti s očkováním proti COVID-19, vytvoření mechanismů včasného varování a pokynů v oblasti tvorby cen prostřednictvím databáze EURIPID.

Uzávěrka vyhlášených výzev je 24. května 2022.

Více informací k výzvám a programu:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 (europa.eu)

zpět na výpis novinek