Co je nového

Program ERASMUS+ vyhlásil výzvy na rok 2021

15.04.2021

Program ERASMUS+, který podporuje vzdělávání, vyhlásil výzvy na rok 2021. O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Přehled výzev a termíny uzávěrek

Klíčové akce 1

 • Mobilita jednotlivců v oblasti vysokoškolského vzdělávání (11. 5. 2021)
 • Mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých (11. 5. 2021)  
 • Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých (19. 10. 2021)
 • Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže (11. 5. 2021)
 • Mobilita jednotlivců v oblasti mládeže (11. 5. 2021 a 5. 10. 2021)

Klíčové akce 2

 • Kolaborativní partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi (20. 5. 2021)  
 • Kolaborativní partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže předložená evropskými nevládními organizacemi (20. 5. 2021)  
 • Kolaborativní partnerství v oblasti sportu (20. 5. 2021)  
 • Partnerství malého rozsahu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (20. 5. 2021)
 • Partnerství malého rozsahu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (3. 11. 2021)  Partnerství malého rozsahu v oblasti sportu (20. 5. 2021)  
 • Centra excelence odborného vzdělávání (7. 9. 2021)  
 • Pedagogické akademie Erasmus 7. září v 17:00
 • Akce Erasmus Mundus (26. 5. 2021)   
 • Aliance pro inovace (7. 9. 2021)
 • Budování kapacit v oblasti mládeže (1. 7. 2021)   
 • Neziskové sportovní akce (26. 5. 2021)   

Klíčové akce 3

 • Evropská mládež spolu (24. 6. 2021)   
 • Akce a sítě Jean Monnet (2. 6. 2021)   

Více informací:

https://www.dzs.cz/aktualni-informace-k-novemu-programu-erasmus-2021-2027-k-nove-vyzve-pro-rok-2021

Plné znění výzvy 2021 (EAC/A01/2021):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=CS
zpět na výpis novinek