Co je nového

Přenos dobrých praktik podpoří CEI – Středoevropská iniciativa

22.04.2022

Prostřednictvím znalostního výměnného programu (Know-how Exchange Programme/KEP) podpoří Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative/CEI) přenos zkušeností, know-how a dobrých praktik z členských zemí EU do nečlenských států střední Evropy. Podpůrné granty jsou určeny zejména institucím, které jsou ochotné sdílet své zkušenosti s novými středoevropskými partnery, aby pomohly nečlenským zemím EU pokročit na jejich cestě ke standardům a politikám EU. Spolufinancovány budou projekty na budování kapacit a technické pomoci.

Uzávěrka výzvy je 13. června 2022. Způsobilými žadateli jsou veřejné a soukromé organizace z členských zemí EU (včetně ČR), které budou spolupracovat s minimálně jedním partnerem z členském země CEI, ale zároveň nečlenské země EU. Maximální výše grantu je 40 tis. EUR do 50 % celkových nákladů projektu.

Odkaz na výzvu:

CEI Know-how Exchange Programme | CEI

Know-how Exchange Programme (KEP) [br] Call for Proposals 2022 – CEI Application

Více informací k Středoevropské iniciativě:

www.cei.int

zpět na výpis novinek