Co je nového

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví zveřejnila třetí výzvu pro podávání projektů

15.12.2022

Innovative Health Initiative (IHI), tedy Iniciativa pro inovativní zdravotnictví zveřejnila třetí výzvu pro podávání projektů ve zdravotnictví. Výzvy jsou určeny zejména výzkumným organizacím, zapojit se ale mohou také univerzity, malé a střední firmy, relevantní průmyslová odvětví, nemocnice, nebo organizace na podporu pacientů. Spolufinancování je max. do výše 55 % rozpočtu.

Třetí výzva bude otevřena do 15. března 2023. Čtvrtá výzva, zaměřená na další témata ve zdravotnictví, je plánována začátkem příštího roku, pravděpodobně již v lednu.

K podporovaným oblastem patří predikce a prevence nemocí prostřednictvím screeningové platformy a biomarkerů, zlepšování zdravotnické evidence a inovace procesů se zaměřením na pacienta, zvyšování efektivity nemocničních zařízení, posílení evropského translačního výzkumu pro léčivé přípravky moderní terapie u vzácných onemocnění, digitální zdravotnické technologie pro prevenci a personalizované řízení duševních poruch a jejich dlouhodobých zdravotních následků.

Odkaz na podrobné znění výzev:

Odkaz na 3. výzvu: IHI – call 3.

Odkaz na související dokumenty k výzvě:

Guide for applicants

Guidance to find project partners

Kontakt: applicants@ihi.europa.eu 

IHI Informační dny

V prosinci a lednu probíhají informační dny se sérií vzdělávacích workshopů a schůzek, kde je možné hledat také mezinárodní partnery pro své projekty. Hledání partnerů je určena dlouhodobá partnerská platforma IHI:

12. -15.  prosince 2022 – proběhly Informační dny ke 3. výzvě. Odkaz na záznamy z webinářů a prezentace:

https://bit.ly/IHICallDays3

18. – 19. ledna 2023 – Informační dny ke 4. výzvě (Call 4). Odkaz na registraci:

IHI Call Days – call 4

zpět na výpis novinek