Co je nového

Horizont Evropa nabízí možnost připojení se ke schváleným projektům

08.07.2022

Výzvu, s názvem „Hop On Facility“, kterou zveřejnil program Horizont Evropa, umožňuje subjektům z méně pokročilých inovátorských regionů „naskočit“ (hop on) do existujících podpořených projektů.  Hlavními kritérii výběru jsou excelence a přidaná hodnota nového partnera, který bude vykonávat relevantní dodatečný úkol v projektu. Úloha a přínos nového partnera musí být v projektu řádně zdůvodněna. Podmínkou je účast maximálně jedné právnické osoby ze země, která v konsorciu není dosud zastoupena a zároveň splňuje podmínku země s nižší výkonností v oblasti výzkumu a inovací. Cílem je propojit výzkum v těchto zemích s pokročilejšími inovátorskými regiony.

Možnost připojení se týká projektů schválených v rámci druhého pilíře programu zaměřeného na Globální výzvy a konkurenceschopnost, nebo subprogramu EIC Pathfinder ve třetím pilíři s názvem Inovativní Evropa a zaměřeného na inovativní firmy, zejména malé a střední.

Uzávěrka pro podávání projektů je 10. listopadu 2022.

Odkaz na plné znění výzvy:

Funding & tenders (europa.eu)

Odkaz na web Horizont Evropa v českém jazyce:

www.horizontevropa.cz

Prezentace Widera:

Horizont Evropa 9. rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace

zpět na výpis novinek