Co je nového

Horizon Europe prostřednictvím nové iniciativy Partnerství pro čistý vodík vyhlásil balíček 41 výzev na podporu výzkumu a inovací špičkových vodíkových technologií

16.03.2022

Prostřednictvím balíčku výzev v rámci nové iniciativy Partnerství pro čistý vodík (CleanH2 JU, Clean Hydrogen Joint Undertaking) budou podpořeny projekty v následujících tématech:

  • výroba vodíku z obnovitelných zdrojů,
  • skladování a distribuce vodíku,
  • doprava,
  • teplo a elektřina,
  • průřezová témata,
  • vodíková údolí,
  • výzvy strategického výzkumu.

Příspěvek z programu Horizon Europe se pohybuje od 70 do 100 % uznatelných nákladů dle typu akce:

  • Výzkumné a inovační akce (RIA) – příspěvek až 100 % uznatelných nákladů
  • Inovační akce (IA) – příspěvek 70 % (100 % pro neziskové subjekty)
  • Koordinační a podpůrné akce (CSA) – příspěvek až 100 %       

Dále existují schémata, tzv. evropská partnerství, kde se národní státy podílejí na celkovém rozpočtu. 

Přehled výzev CleanH2 JU v roce 2022:

Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů

Skladování a distribuce vodíku

Doprava

Teplo a elektřina

Průřezová témata

Vodíková údolí

Výzvy strategického výzkumu

Termín zahájení příjmu projektů je 31. března 2022.

Více informací k výzvám a programu:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Pracovní program 2022: Clean Hydrogen JU AWP 2022_0.pdf (europa.eu)

Program strategického výzkumu a inovací 2021-2027: Clean Hydrogen JU SRIA – approved by GB – clean for publication (ID 13246486).pdf (europa.eu)

zpět na výpis novinek