Co je nového

Evropský vysokoškolský titul

23.06.2022

Mezinárodní aliance institucí vysokoškolského vzdělávání a instituce veřejné správy mají příležitost prověřit, testovat a usnadňovat udělování společného evropského titulu na základě společných kritérií díky výzvě „Pilot a joint European degree label“, kterou vyhlásil program na podporu vzdělávání Erasmus+. Ze zkušeností těchto dobrovolných spoluvytvořených evropských kritérií může být v budoucnu připraven návrh na poskytování společných diplomů na vnitrostátní, regionální nebo institucionální úrovni. Společné tituly budou realizovány na dobrovolném základě, v souladu se stávajícími nástroji tzv. Boloňského procesu.

Projekt mohou podat aliance minimálně dvou vysokoškolských vzdělávacích institucí ze dvou různých zemí EU. Předpokládaná doba trvání projektu je jeden rok.

Uzávěrka pro podávání projektů je 6. října 2022

Více informací:

Pilot a joint European degree label (ERASMUS-EDU-2022-POL-EXP-EUdegree)

call-fiche_erasmus-edu-2022-pol-exp-he_en.pdf (europa.eu) – plné znění výzvy

zpět na výpis novinek