Co je nového

Dvě výzvy na pilotní projekty a inovace v oblasti sportu

08.08.2022

Program Pilotní projekty a přípravné akce nabízí významné finanční prostředky EU pro rozvoj sportu. Povaha pilotních projektů je experimentální, trvají maximálně 2 roky a mají za cíl otestovat užitečnost dané aktivity.

Nyní program otevřel dvě výzvy v oblasti sportu:

Sport pro lidi a pro planetu – nový přístup k udržitelnosti prostřednictvím sportu v Evropě

Cílem výzvy je využít vliv sportu k tomu, aby podporoval udržitelnost, urychlil environmentální transformaci a aktivně do ní zapojil obyvatele Evropy.

Grassrootové sportovní programy a inovace v infrastruktuře

Výzva reaguje na rostoucí nesoulad mezi sportovními příležitostmi poskytovanými prostřednictvím tradičních sportovních organizací a poptávkou ze strany jednotlivců, resp. amatérských sportovců. K vytvoření funkčního inovativního ekosystému pro amatérské sportovní organizace jsou zapotřebí programy nabízející sport novými způsoby a flexibilní sportovní infrastruktura schopná hostit různé sporty na jednom místě.

Příjemci mohou být právnické osoby (veřejné i soukromé subjekty), které jsou aktivní v oblasti sportu (např. sportovní federace nebo klub) nebo pravidelně organizují sportovní aktivity a soutěže.

Inspiraci pro inovativní projekty v oblasti sportu naleznete v PDF brožuře EU Pilot projects and preparatoty actions in the fide of sport 2017–2019.

zpět na výpis novinek