Creative Europe

podpora kultury, umění, kulturní a kreativní průmysl

Cílem programu Kreativní Evropa je podpora evropského audiovizuálního, kulturního a tvůrčího odvětví. Program navazuje a spojuje předešlé programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus (2007-2013).

Podprogram Kultura pomáhá kulturním a tvůrčím organizacím fungovat nadnárodně. Poskytuje finanční podporu projektům s evropským rozměrem, jejichž cílem je přeshraniční sdílení kulturního obsahu.

Podprogram MEDIA finančně podporuje filmový a audiovizuální průmysl EU při vývoji, distribuci a propagaci jejich práce. Pomáhá zahájit projekty, podporuje nové technologie, umožňuje filmům a dílům najít trhy za hranicemi států a Evropy.

Zpět na programy