Co je nového

CEI – Středoevropská iniciativa – podpoří mezinárodní spolupráci v roce 2022

20.08.2021

Středoevropská iniciativa (Central European Initiative/CEI) zveřejnila výzvy na podporu zahraničních mobilit (stáží), výměnu zkušeností, posilování kapacit a prohlubování partnerské spolupráce formou společných konferencí, seminářů, workshopů, vzdělávacích kurzů apod. v roce 2022. Projektu se mohou účastnit veřejné i soukromé organizace registrované v některé z členských zemí CEI. Na projektu musí spolupracovat min. 6 partnerů z 6 členských zemí CEI. Vítaný je zejména přenos zkušeností mezi členskými zeměmi CEI z EU a mimo EU. Akce musí být v souladu s Akčním plánem CEI na léta 2021-3 (CEI Plan of Action 2021-2023).

Uzávěrka pro akce plánované v 1. pol. roku 2022 je 1. září 2021.

Uzávěrka pro akce plánované v 2. pol. roku 2022 je 10. února 2022.

Více informací k CEI: About us | CEI

Odkaz na výzvu pro rok 2022, včetně podání žádosti:

zpět na výpis novinek