Asylum and Migration Fund

Azylový a migrační fond

Pro období 2014-2020 byl zřízen fond pro azyl, migraci a integraci (AMIF), s celkovým rozpočtem ve výši 3,137 miliard EUR. Podporuje účinné řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoj společného přístupu unie k azylu a přistěhovalectví. Fond přispívá k dosažení 4 cílů: legální migrace a integrace, azyl, návrat a solidarita. Příjemci programů mohou být státní a federální orgány, místní veřejné orgány, nevládní organizace, humanitární organizace, soukromé a veřejnoprávní společnosti, vzdělávací a výzkumné organizace.

Zpět na programy